Union Logistics Hong Kong China Limited

4

单 价 致电查询
数 量 致电查询
信 息
产品描述


Union Logistics Hong Kong China Limited
地 址 : 香港香港荃灣橫龍街17 - 33號明華工業大廈13樓A座
电 话 : ( + 852 ) 2419 9262
传 真 : ( + 852 ) 2419 6900
网 址 : https://china.mobilesources.net/union
电 邮 : info@unionlogisticshk.com, vimal@unionlogisticshk.com
Vimal Davda 先生
手机号码 : ( + 852 ) 5322 6655
BB Pin : 7f12c918
立即查询